Przejdź do głównej treści

Grochów Grochów

Grochów, Grochów to program artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu teatru ruchu połączony z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.

Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, stąd też powstanie takich spektakli jak ?Grochów Grochów? 2015-2016 ( wspomnienia z dzieciństwa i młodości wplecione w realia starego Grochowa ), ?Sted go? 2017( inspirowany życiopisaniem Edwarda Stachury, tworzącego na Grochowie ), ?Grochowska dell’arte? 2018 (etiudy pantomimiczne osadzone w realiach współczesnych ), ?Odbicia? 2020 impresja filmowo-teatralna inspirowana książką fotograficzno-poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochow .  Lecz ten Grochów to także kraina uniwersalna, podobna do kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.

W latach 2015-2020 uczestnikami zajęć byli amatorzy teatralni, zajmujący się na co dzień innymi profesjami ( średnia wieku grupy około 40 lat – uczyć się można przez całe życie i nawet to lubić ). Przy projektowaniu nowej działalności dużą rolę odgrywa część dotychczasowych uczestników warsztatów, spojonych wspólnym doświadczeniem wyniesionym z tworzenia i prezentacji w minionych latach i ludzie nowi, którzy przyjdą na kolejne edycje warsztatowe i dołączą do grupy. Profil grupy jest bardzo otwarty, osoby pojawiające się nawet w końcowym etapie cyklu warsztatowego znajdą swoje miejsce i zadanie na miarę swoich możliwości, dzięki stworzonym warunkom do uczestnictwa opartym na własnym wyborze, współpracy z innymi, kreowaniu swojej koncepcji, samodoskonaleniu i samorealizacji.

Grupę  prowadzą Marek Kowalski i Tomasz Musiałowicz z Teatru Akt ( teatr ruchu i pantomimy ),  wspomagani przez zapraszanych gości z kręgu tańca, ruchu, plastyki ( Sylwia Hanff, Krzysztof Jerzak, Iwona Wojnicka, Piotr Borowski, Roman Woźniak, Ela Rojek ). Zajęcia ruchowe przeplatane są dyskusjami o nowych realizacjach, zaplanowanych na poszczególny rok. Z czasem zajęcia warsztatowe przeradzają się w próby nad spektaklem, którego premiera jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań.

W 2021  Grochów Grochów pochyli się nad książką Juliana Tuwima Pegaz dęba. Panoptikum poetyckie to zbiór osobliwości, żartów i dziwactw językowych.

Grochowski Pegaz dęba będzie inspirował się tuwimowskim buntem, kpiną ze zdrowego rozsądku wyniknie z odwiecznego pragnienia odkształcania rzeczywistości: „żeby było inaczej, wbrew”, z buntu przeciw martwym formom, współczesnym układom życia zbiorowego, zuniformizowanemu społeczeństwu. „

Więcej o Grochowie Grochowie na:

https://www.facebook.com/teatr.grochow.grochow

http://nakoziejgorce.manifo.com/grochow-grochow