Przejdź do głównej treści
← Powrót

Legendy Olszynki

DSC_3912o

Dnia 13 września o godz. 17.00 po raz dziewiąty spotkamy się na Legendach Olszynki, artystycznym spacerze po drogach, ścieżkach i bezdrożach Olszynki Grochowskiej. Eskapada rozpocznie się przy pętli autobusowej Olszynka Grochowska, róg Makowskiej i Chłopickiego.

Teatralizowany spacer z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów, zaciekawionych historiami z przeszłości, a także pewną aurą tajemniczości i niedostępności okolicy. Eskapadzie towarzyszyć będą muzyka, plastyka, literatura, teatr, jak i ?miłe okoliczności przyrody?. Odwoływać się będziemy do matrycy miejsca badając jego aspekty społeczne, środowiskowe i historię krajobrazu kulturowego.

Poprzednie odsłony Legend Olszynki były pozytywnym i rzadko spotykanym doświadczeniem kulturalnym dla widzów, jak i wykonawców, miejmy nadzieję, że tak będzie również w tym roku.

Organizatorem Legend jest Teatr Akt, niezależna grupa teatralna działającą w formie stowarzyszenia od 1991 roku. Początkowo zespół tworzy w dziedzinie teatru pantomimy i teatru ruchu. Z czasem główną sceną wypowiedzi artystycznej staje się plener i ze spektaklami ulicznymi grupa kontynuuje teatralną przygodę podróżując do dużych i małych miast i miasteczek w Polsce i za granicą. Domeną wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku, tańca i wszelkiego rodzaju akrobacji. Od 2010 siedzibą grupy jest budynek przy ulicy Łaziebnej 9 na Olszynce Grochowskiej, który jest bazą do realizacji teatru objazdowego, a także lokalnych, warszawskich projektów artystycznych.

Udział wezmą:Ewa Ampulska, Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin, Karolina Banaszek, Marek Kowalski, Dominik Muraszko, Tomasz Musiałowicz, Krzysztof Skarżyński, Janusz Porębski, Błażej Kowalski, Adam Sztorc, Mirella Kurkowska, Heniek Małolepszy, Orkiestra im. Ludwika Sarskiego
Kurator wyprawy: Marek Kowalski
Legendy Olszynki odbywają się w ramach Cudnych Manowców współfinansowanych m.st Warszawa.

logo_czarne_wspolfinansowanie
Tytuł sezonu teatralnego w Teatrze Akt zaczerpnięty od grochowskiego poety Edwarda Stachury z wiersza Jak,
??jak biec do końca, potem odpoczniesz, potem odpoczniesz
cudne manowce, cudne manowce, cudne manowce?.

www.teatrakt.pl

Prezentacja według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1. Obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
2. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i przy wyjściu. Widzów obowiązują osłony na twarz.
3. Dostęp do toalet i umywalek z wodą, mydłem i środkami do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje. Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu
imprezowym.
4. Działalność gastronomiczna i handlowa nie będzie prowadzona.
5. Środki do mycia i dezynfekcji są dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
6. Przeszkolona pracownicy obsługi wydarzenia dba o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
7. Publiczność usytuowana w odległości 3 metrów od sceny/artystów.