Przejdź do głównej treści

Butohpolis. VI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh

W dniach 27-28 kwietnia w Teatrze Akt gościć będzie Butohpolis. VI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh.

W programie 6 performansów polskich i zagranicznych artystów, szczegóły poniżej.

Wieczory ze sztuką butoh rozpoczynają się od godz. 18.00, wstęp wolny.

BUTOH jest szczególnym zjawiskiem współczesnej sztuki tańca, ruchu, teatru tańca, teatru ciał, performansu – charakterystycznym i odmiennym od pozostałych form. Powstało w Japonii pod dużym wpływem europejskiej awangardy artystycznej i intelektualnej. To umiejscowienie butoh na styku kultury Wschodu i Zachodu, potwierdza tezy Antropologii Teatru o transkulturowości współczesnych sztuk performatywnych. Zmieniało się pod wpływem różnych kultur i wraz z pojawiającymi się kolejnymi generacjami artystów. Przez ponad 60 lat swojego istnienia butoh wpłynęło na sztuki performatywne na całym świecie. Festiwal Butohpolis prezentuje nowe butoh XXI w. w kontekście eksperymentalnych poszukiwań interdyscyplinarnych.
Jak co roku, w ramach VI edycji prezentujemy różne formy butoh i sztuki w duchu butoh. W tegorocznym programie znalazły się: spektakle tańca butoh oraz performance art polskich i zagranicznych artystów, film, video-art, wystawa grafik cyfrowych, wykład oraz spotkanie z artystami.

W 2024 r. tematami przewodnimi będą: butoh i muzyka, nowe sztuki rytualne oraz ekologia głęboka.

Czy istnieje muzyka butoh? Jeśli tak, to jest nią muzyka akusmatyczna jako wnikający w głęboką strukturę rzeczywistości dźwiękowy performans immersyjny. Muzykę akusmatyczną (powstającą w wyniku transformowania realnych dźwięków) i butoh łączy to samo pragnienie dotknięcia samej materii życia na jej najgłębszym poziomie.
Nowe sztuki rytualne to tendencja pojawiające się ponownie coraz częściej w artystycznych badaniach i praktykach w szeroko pojętych nowych sztukach performatywnych. Jest poszukiwaniem artystycznym w zakresie sztuki jako medium osobistej i społecznej transformacji.

Ekologia głęboka – jako pełna szacunku głęboka relacja ze sobą, innymi, z Innym jako takim oraz ze światem ożywionym i nieożywionym – łączy wszystkie zaplanowane w programie Butohpolis’24 dzieła.

Butohpolis jest nie tylko przestrzenią prezentacji form sztuki, ale także budowaniem społeczności – międzynarodowej społeczności performerów oraz społeczności artystów i widzów. Butohpolis to nie wyłącznie występy, ale postawa artystów, poziom pasji, autentyczności, to zaproszenie do intymnego spotkania, przyjaźni, celebracja wolności. To przestrzeń połączenia, w której szukamy alternatywy dla współczesnego świata oddzielenia.

Zapraszamy do spotkania we wspólnej przestrzeni Butohpolis – miasta butoh!

PROGRAM – UWAGA! Różne miejsca prezentacji.

25 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
ARTENEUM, ul. Radzymińska 121
„Ponowne jednoczenie duszy i ciała” – wernisaż wystawy grafik cyfrowych, których autorem jest Yassiek Stochastic. Wystawa potrwa do 18 maja.
Szczegóły https://fb.me/e/4csxRVOuE

26 kwietnia (piątek), godz. 19.00
Fijewski Gallery/Elektrownia Powiśle (2 piętro), ul. Dobra 42
„CARLOTTA W ARGENTYNIE, czyli podróżujące dziecko. Butoh Carlotty Ikedy” Wykład Anny Ventury Natsuki.
IMPROWIZACJA BUTOH: Anna Ventura Natsuki, Sylwia Hanff, Marta Robles (flamenco, improwizacja)
Szczegóły https://www.facebook.com/events/299912189644557

27 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
PERFORMANSE
Anna Ventura Natsuki (Hiszpania/Francja) “Sonzai” (premiera)
Anna Chudzik-Pawlik „bli(s)kość” (Polska)
Marek Kowalski/Anna Sasha Jędrzejewska (Polska) „Tańcząca gwiazda” (premiera)
Szczegóły https://www.facebook.com/events/3049316748543677

28 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
Teatr Akt ul. Łaziebna 9
PERFORMANSE
Anna Juniewicz (Polska) „Przyczyną jest wyłącznie to, co nie gra”
Julia Biłat „More is nothing” (Polska/Niemcy)
Joan Laage (USA) „Metal Traktor – świat w chaosie”
Szczegóły https://www.facebook.com/events/311414405278440

13 maja (poniedziałek), godz. 19.00
Służewski Dom Kultury ul. Jana Sebastiana Bacha 15
FILM „STRATA” VestAndPage (polska premiera) – film oparty na performansie
Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z twórcami filmu, które poprowadzi Małgorzata Sady

14 maja, godz. 19.00
Kwadrat Praski ul. Szwedzka 2/4
PERFORMANCE ART „1 9 Monolog” VestAndPage

17 maja, godz. 19.00
Służewski Dom Kultury ul. Jana Sebastiana Bacha 15
PERFORMANSE
Luan Machado (Brazylia/Holandia) “Contemporary Waves”
LimenButoh/Sylwia Hanff (Polska) „Przejrzystość”
VIDEO „Rytuał Białej Kozy” – Agata Sokół/ Zosia Hołubowska/Joanna Zabielska

SZCZEGÓŁY PROGRAMU WKRÓTCE

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”
Współorganizator: Limen Butoh

Kuratorka: Sylwia Hanff

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Projekt współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

PARTNERZY:
Teatr Akt
Arteneum
Służewski Dom Kultury
Fijewski Gallery
EntrAxis

PATRONI MEDIALNI:
Strona tańca
e-teatr

WSPARCIE MEDIALNE:
Portal taniecPOLSKA.pl
Kwartalnik TANIEC
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Fundacja Performa
taniecsubiektywnie.pl

„Phantoms” in Presov

We are opening this year’s outdoor performances season in Slovakia! Teatr Akt is invited to the 58th edition of the International Academic Festival in Presov! We will perform the „Phantoms” show on the 23rd of April, 2024 at 8 p.m. in front of the Jonas Zaborske Theater.

The outdoor performance inspired by the novel „Solaris” by Stanisław Lem is a theatrical variation based on the motifs, ideas and, above all, images presented in the work. It is a no words performance, based on physical theater, visual images and a new circus. In a very synthetic formula, our theater included many original staging ideas, collective scenes with unusual use of props, group choreographies and acrobatics on the Chinese pole, as well as suggestive video animations and music with a modern, spatial sound performed live by the author Dominik Strycharski.

The performance was directed by Agnieszka and Tomasz Musiałowicz. The premiere took place in 2019 in Warsaw.

Fantomy w Presovie

Tegoroczny sezon występów ulicznych otwieramy na Słowacji! Teatr Akt został zaproszony ma 58. edycję Międzynarodowego Festiwalu Akademickiego w Presovie! Zagramy spektakl „Fantomy” dnia 23.04.2024 roku o godzinie 20.00 przed Teatrem Jonasa Zaborskeho.

Spektakl plenerowy inspirowany powieścią „Solaris” Stanisława Lema to wariacja teatralna oparta na motywach, ideach, a przede wszystkim obrazach snujących się w dziele. To spektakl bez słów, w oparciu o teatr fizyczny, plastyczne obrazy i nowy cyrk. W bardzo syntetycznej formule nasz teatr zawarł w nim wiele oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych, zbiorowe sceny z nietypowym wykorzystaniem rekwizytów, grupowe choreografie i akrobacje na maszcie chińskim, a także sugestywne animacje video oraz muzykę z nowoczesnym, przestrzennym brzmieniem wykonywaną na żywo przez autora Dominika Strycharskiego.

Spektakl wyreżyserowali Agnieszka i Tomasz Musiałowicze. Premiera miała miejsce w 2019 roku w Warszawie.

Grochów Grochów w Teatrze Akt

Teatr Akt zaprasza 19 marca o godz. 19.00 na początek teatralnych spotkań Grochowa Grochowa w siedzibie Teatru Akt przy Łaziebnej 9. Następne spotkania w kolejne wtorki o godz. 19.00
Fundamentem warsztatów jest teatr ruchu korzystający z doświadczeń pantomimy, stylu tańca butoh, kontakt improwizacji, elementów sztuk walki, działań plastycznych i muzycznych.
W latach 2023?2025 formuła Grochowa Grochowa będzie ciągle otwarta, a dla dotychczasowych i początkujących uczestników przygotujemy nowe formy aktywności artystycznej związane z teatrem plenerowym (2023), teatrem plastycznym z animacją lalek (2024) oraz teatralną operetką (2025).

W latach 2015?2023 uczestnikami zajęć byli amatorzy teatralni, zajmujący się na co dzień innymi profesjami ( średnia wieku grupy około 40 lat ? uczyć się można przez całe życie i nawet to lubić ). Przy projektowaniu nowej działalności dużą rolę odegrałaby część
dotychczasowych uczestników warsztatów, spojonych wspólnym doświadczeniem wyniesionym z tworzenia i prezentacji w minionych latach i ludzie nowi, którzy nie uczestniczyli w poprzednich
spektaklach, dopiero dołączający do grupy.
Profil grupy jest bardzo otwarty, osoby pojawiające się nawet w końcowym etapie cyklu warsztatowego znajdą swoje miejsce i zadanie na miarę swoich możliwości, dzięki stworzonym warunkom do uczestnictwa opartym na własnym wyborze, współpracy z innymi, kreowaniu swojej koncepcji, samodoskonaleniu i samorealizacji.

Wstęp wolny

Grochów Grochów współfinansuje m. st Warszawa.

Grochów Grochów to program artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu teatru ruchu połączony z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.
Nawiązuje do najciekawszych zjawisk teatru działającego poza nurtem oficjalnym w Polsce w XX i XXI wieku. Inspiruje nas konwencja teatru offowego, autorskiego, pozainstytucjonalnego, którego ideę staramy się przekazać uczestnikom warsztatów. Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, ten Grochów to kraina uniwersalna, podobna do
kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.
Stąd też powstanie takich spektakli jak Grochów Grochów 2015?2016 ( wspomnienia z młodości wplecione w realia starego Grochowa ), Sted go 2017 ( inspirowany życiopisaniem Edwarda
Stachury, tworzącego na Grochowie ), Grochowska dell’arte 2018 (etiudy pantomimiczne osadzone w realiach współczesnych ), film Odbicia 2020 ( inspirowany książką fotograficzno?poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochowa), Pegaz dęba 2021 ( na motywach panoptikum poetyckiego Juliana Tuwima), Mutacja_22 ? collage poprzednich spektakli i Grochów pod gołym niebem 2023.
Więcej o Grochowie Grochowie na stronie: http://nakoziejgorce.manifo.com/grochow-grochow,
https://teatrakt.pl/edukacja/ , https://www.facebook.com/teatr.grochow.grochow
Filmy i trailery ze spektakli dostępne na stronie
https://www.youtube.com/@grochowgrochow/videos i
https://www.youtube.com/@teatrakt/videos

YASSIEK photography

Planeta róż i Kwiaty zła w Teatrze na Obrzeżach

Na rozpoczęcie prezentacji w 2024 roku w Teatrze Akt w siedzibie przy Łaziebnej 9 przygotowaliśmy dla Państwa cykl marcowych spektakli scenicznych.

Spektakle Teatru Akt są spektaklami wizualnymi bez słów bazującymi na teatrze ruchu, pantomimie, teatrze ciała, tańcu, cyrku, plastyce. Oparte są na literaturze, choć trudno powiedzieć, że są „ilustracją tekstu”. Można powiedzieć, że powstały na styku tekstu i skojarzeń z nim w postaci obrazów, wizji, które ostatecznie wpływają na temat i tworzą odbicie od literackiego pierwowzoru.

Planeta róż 2, 3, 9, 10 marca godz. 19.00 kup bilet

Kwiaty zła 16, 17, 23, 24 marca godz. 19.00 kup bilet

Teatr Akt Planeta róż
Teatr Akt Planeta róż fot. Sylwia Zawadzka

?Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu?
Antoine Saint-Exupery

Teatr Akt Kwiaty zła
Teatr Akt Kwiaty zła fot. Sylwia Zawadzka

„A do płuc nam w oddechu gość niepostrzeżony –
Śmierć, jak strumień ukryty z głuchą skargą wpada”
Charles Baudelaire

Spektakle dostępne dla widzów od lat 12.

Bilety w cenie 40zł do nabycia przed spektaklami (płatność gotówką) i na platformach biletowych.

Teatr na Obrzeżach współfinansuje m.st Warszawa.

fot. Sylwia Zawadzka

Występy w Kownie

12 grudnia 2023 roku Teatr Akt wystąpił na wielkiej gali dla Agrokoncernas Group w Kownie na Litwie. Widowisko w czterech aktach stanowiło ukłon w stronę natury i praw nią rządzących, była to symboliczna podróż przez cztery główne żywioły w ścisłym powiązaniu ich oddziaływania na człowieka. W spektaklu wyreżyserowanym przez Agnieszkę Musiałowicz udział wzięli: Karolina Banaszek, Katarzyna Stefanowicz, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski, Antoni Borodziuk, Marek Kowalski i Grzegorz Rajs.

Grochów pod gołym niebem 12.11. godz. 18.00 w Teatrze Akt

Najnowsza premiera Grupy Incydentalnej Grochów Grochów nawiązuje do formy teatru plenerowego, pod gołym niebem, lecz ze względu na porę roku spektakl odbędzie się wewnątrz.
Grochów Grochów tworzy przedstawienie wynikające z ducha i rytmu Grochowa i dynamiki grupy przenikniętej grochowskim klimatem.
Grochów pod gołym niebem to mieszanka literatury ( Edward Stachura, Andrzej Stasiuk, Miron Białoszewski ), muzyki ( Robert Jędrzejewski, Heniek Małolepszy i Joy Division ) i prostej scenografii umiejscowionej w miejscu, gdzie kończy się miasto.
Człowiek otoczony codziennością próbuje wyjść ze strefy bezpiecznej, wypełniony wspomnieniami z dzieciństwa, zabawie, stracie, wspomnieniach, marzeniach i snach.
Delektujemy się przemijaniem, smakujemy jego gorycz na złość śmierci i samotności, na którą skazuje nas cywilizacja.

Grochów Grochów to grupa osób zebrana wokół teatru ruchu i uczestnicząca w programie artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych połączonych z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.
Projekt nawiązuje do najciekawszych zjawisk teatru działającego poza nurtem oficjalnym w Polsce w XX i XXI wieku. Inspiruje nas konwencja teatru offowego, autorskiego, pozainstytucjonalnego, którego ideę staramy się przekazać uczestnikom warsztatów. Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, lecz ten Grochów to także kraina uniwersalna, podobna do kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.
Stąd też powstanie takich spektakli jak Grochów Grochów 2015?2016 ( wspomnienia z dzieciństwa i młodości wplecione w realia starego Grochowa ), Sted go 2017 ( inspirowany życiopisaniem Edwarda Stachury, tworzącego na Grochowie ), Grochowska dell’arte 2018 (etiudy pantomimiczne
osadzone w realiach współczesnych ), film Odbicia 2020 ( inspirowany książką fotograficzno poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochowa), Pegaz dęba 2021 ( na motywach panoptikum poetyckiego Juliana Tuwima) i Mutacja_22 ? collage poprzednich spektakli.

Wystąpią:
Anna Ładno, Claudia Wawrzyńczyk, Mirella Kurkowska, Mirek Barbachowski, Dominik Muraszko, Jakub Wichowski, Mariusz Kaleta, Amok Choreomaniak

Muzyka: Robert Jędrzejewski
Piosenka: Heniek Małolepszy

Światło: Krzysztof Skarżyński

Opieka artystyczna Marek Kowalski i Tomasz Musiałowicz z Teatru Akt.

Organizator: Teatr Akt

Wstęp wolny

Grochów Grochów współfinansowany jest przez m.st Warszawa.

Teatr Akt na Rozdrożu

Organizowany od 1994 roku międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych ?Rozdroże” prezentuje wartościowe dzieła z pogranicza tańca współczesnego, teatru i sztuk wizualnych. Nieznana w Polsce twórczość cenionych artystów z zagranicy (np. Piny Bausch, Kazuo Ohno, Meredith Monk) konfrontowana jest z nowymi pracami twórców działających w Warszawie.

Podtytuł 27. edycji Festiwalu ?Sztuka na koniec świata” wyraża przekonanie o powszechnie odczuwanym wielowymiarowym kryzysie. Czy jesteśmy świadkami końca znanego nam świata? Program festiwalu dostarczy materiału do refleksji na ten temat.

Teatr Akt zaprezentuje premierowy spektakl SCENY Z KOŃCA ŚWIATA w dniach 3 i 4 października o godz. 19.00 w sali Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, Jazdów 2.

Szczegóły i bilety ?https://u-jazdowski.pl/program/perfo/rozdroze/rozdroze-2023\

„Rozdroże” pozwoli odkryć twórczość japońskich artystów: Shiro Takataniego i grupy Dumb Type ? światowych prekursorów widowisk i instalacji wykorzystujących nowe media.

Seans fotografii Marty Ankiersztejn ze spektakli prezentowanych podczas festiwali Rozdroże zaproponuje próbę dostrzeżenia innego wymiaru sztuki.

? Marta Ankiersztejn

Grochów pod gołym niebem

26 WRZEŚNIA GODZ. 19.00 DZIEDZINIEC TEATRU AKT ŁAZIEBNA 9

Najnowsza premiera Grupy Incydentalnej Grochów Grochów nawiązuje do formy teatru plenerowego, pod gołym niebem, odgrywanego nie w specjalnie wybudowanym budynku, ale którego tłem jest naturalny pejzaż, w tym przypadku betonowy dziedziniec na Koziej Górce. Odwołanie do najstarszej formy teatru czyni widowisko bardziej dostępne dla widzów ( o czym pisał już Adam Mickiewicz przywołując ideę teatru ludowego, Stanisław Wyspiański postulujący teatr plenerowy u stóp Wawelu, Artur Górski dla którego teatr plenerowy miał być spotkaniem wielkiej sztuki z „duszą ludu”.

Grochów Grochów pragnie wyjść poza budynek teatralny stworzyć spektakl plenerowy wynikający z ducha i rytmu Grochowa i dynamiki grupy przenikniętej grochowskim klimatem.
Wymagać to będzie od uczestników spotkań poznania specyfiki gry aktorskiej w przestrzeni otwartej, wykorzystywania jej atrybutów, współgrania z widzami ze względu na bliski kontakt, użycia środków charakterystycznych dla pleneru. Ważną funkcję pełnić będą światła precyzyjnie podkreślające wizualność spektaklu.

Grochów Grochów to grupa osób zebrana wokół teatru ruchu i uczestnicząca w programie artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych połączonych z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.
Projekt nawiązuje do najciekawszych zjawisk teatru działającego poza nurtem oficjalnym w Polsce w XX i XXI wieku. Inspiruje nas konwencja teatru offowego, autorskiego, pozainstytucjonalnego, którego ideę staramy się przekazać uczestnikom warsztatów. Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, lecz ten Grochów to także kraina uniwersalna, podobna do kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.
Stąd też powstanie takich spektakli jak Grochów Grochów 2015?2016 ( wspomnienia z dzieciństwa i młodości wplecione w realia starego Grochowa ), Sted go 2017 ( inspirowany życiopisaniem Edwarda Stachury, tworzącego na Grochowie ), Grochowska dell’arte 2018 (etiudy pantomimiczne
osadzone w realiach współczesnych ), film Odbicia 2020 ( inspirowany książką fotograficzno poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochowa), Pegaz dęba 2021 ( na motywach panoptikum poetyckiego Juliana Tuwima) i Mutacja_22 ? collage poprzednich spektakli.

Wystąpią:
Beata Bartelmess, Anna Ładno, Claudia Wawrzyńczyk, Mirella Kurkowska, Mirek Barbachowski, Dominik Muraszko, Jakub Wichowski, Mariusz Kaleta, Amok Choreomaniak
Muzyka: Robert Jędrzejewski
Piosenka: Heniek Małolepszy
Światło: Krzysztof Skarżyński
Opieka artystyczna Marek Kowalski i Tomasz Musiałowicz z Teatru Akt.
Organizator: Teatr Akt
Wstęp wolny
Grochów Grochów współfinansowany jest przez m.st Warszawa.

Motyle w Wawrze

Piknik ekologiczny EkoPower Wawer zorganizowany przez Dzielnicę Wawer w dniu 10 września w godz. 15.00-19.00, na którym będzie na Was czekał kiermasz żywności ekologicznej, animacje dla dzieci, mnóstwo ciekawych warsztatów, stoiska partnerów miejskich, m. in. Warszawskiej Kranówki, Nadleśnictwa Celestynów, Lasów Miejskich i Zarządu Zieleni m. st. Warszawy oraz Teatr Akt.

Wszystkie działania odbędą się na Plaży Romantycznej w Wawrze przy ulicy Rychnowskiej 15.


Teatr AKT wystąpi podczas pikniku dwukrotnie ? najpierw o 15.00 z happeningiem ?Motyle”.

Bajecznie kolorowe, figlarne Motyle fruwają nad głowami widzów. Nieudolny Łowca Motyli, zwolennik czerni i bieli próbuje zdobyć ciekawe okazy do swej kolekcji. Okazuje się, że zadanie przerasta naszego zucha i zamiast motyli do siatki wciąż wpadają niewinni przechodnie. Działanie interaktywne, improwizowane, nastawione na szukanie kontaktu z widownią, która zwykle stara się pomóc którejś ze stron.

Akcja Motyle finansowana przez m.st Warszawa Dzielnicę Wawer w ramach realizacji zadania publicznego.

Później na finał o godzinie 19.00 wystąpią na samej plaży z przedstawieniem ?In Blue?.
Przedstawienie o lekkiej formie, stanowiące połączenie teatru pantomimy, tańca, cyrku i happeningu. To podróż w krainę wyobraźni, w którą niespodziewanie wyrusza główny bohater. Spotyka na swej drodze nimfy, syreny, koniki wodne i inne baśniowe stwory. Fantazyjny świat wodny inspiruje do stworzenia ciekawych wizualnie obrazów; czasem lirycznych, jak spokojna toń wodna, czasem plastycznych jak rwący strumień, a czasem gwałtownych, jak wzburzone morze.

Legendy Olszynki 16 września 2023

Dnia 16 września o godz. 17.00 po raz jedenasty spotkamy się na Legendach Olszynki, artystycznym spacerze po drogach, ścieżkach i bezdrożach Olszynki Grochowskiej. Eskapada rozpocznie się przy pętli autobusowej i stacji Olszynka Grochowska, róg Makowskiej i Chłopickiego.

Teatralizowany spacer z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów, zaciekawionych historiami z przeszłości, a także pewną aurą tajemniczości i niedostępności okolicy. Eskapadzie towarzyszyć będą muzyka, plastyka, literatura, teatr, jak i ?miłe okoliczności przyrody?. Odwoływać się będziemy do matrycy miejsca badając jego aspekty społeczne, środowiskowe i historię krajobrazu kulturowego.

Poprzednie odsłony Legend Olszynki były pozytywnym i rzadko spotykanym doświadczeniem kulturalnym dla widzów, jak i wykonawców, miejmy nadzieję, że tak będzie również w tym roku.

Organizatorem Legend jest Teatr Akt, niezależna grupa teatralna działającą w formie stowarzyszenia od 1991 roku. Początkowo zespół tworzy w dziedzinie teatru pantomimy i teatru ruchu. Z czasem główną sceną wypowiedzi artystycznej staje się plener i ze spektaklami ulicznymi grupa kontynuuje teatralną przygodę podróżując do dużych i małych miast i miasteczek w Polsce i za granicą. Domeną wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku, tańca i wszelkiego rodzaju akrobacji. Od 2010 siedzibą grupy jest budynek przy ulicy Łaziebnej 9 na Olszynce Grochowskiej, który jest bazą do realizacji teatru objazdowego, a także lokalnych, warszawskich projektów artystycznych.

Wstęp wolny

Legendy Olszynki odbywają się w ramach Teatru na Obrzeżach współfinansowanego m.st Warszawa.

Teatr Akt Poza czasem w Teatrze na Obrzeżach

Przed nami kolejny spektakl Teatru Akt w ramach Teatru na Obrzeżach. Tym razem pojawimy się ze spektaklem Poza czasem w gościnnych przestrzeniach Centrum Promocji Kultury na Grochowie. Zapraszamy wszystkich miłośników teatru, cyrku, muzyki alternatywnej, plenerów, by spędzić ten wieczór z nami!

16 lipca 2023 – godzina 20.30
Dziedziniec Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

WSTĘP WOLNY

Projekt współfinansuje m. st Warszawa w ramach projektu Teatr na Obrzeżach.
Partner: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Sermuksnis Festival / Lithuania

Teatr Akt is invited to take place in the International Theatre Festival in Lithuania. The show „Flame” / „Ja gore” will be presented 3 times:

? 6.07.2023 – 22:30 – Priekule,
? 7.07.2023 – 21:30 – Klaipeda / Jonas Hill,
? 8.07.2023 – 22:00 – Klaipeda / Jonas Hill,

Występy na Litwie – Sermuksnis

Teatr Akt wystąpi trzykrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym SERMUKSNIS na Litwie. Pokażemy spektakl „Ja gore”:
? 6.07.2023 – 22:30 – Priekule
? 7.07.2023 – 21:30 – Kłajpeda / Jonas Hill
? 8.07.2023 – 22:00 – Kłajpeda / Jonas Hill

Więcej informacji o festiwalu znajdziecie tutaj – https://fb.me/e/Wro9mFJu

Ja gore w Teatrze na Obrzeżach

24 czerwca o godz. 21.00 na Dziedzińcu Teatru Akt przy Łaziebnej 9 celebrujemy Noc Kupały.

Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości zainspiruje plenerowe widowisko Teatru Akt.
Pierwotna, tajemnicza energia ognia jest kołem napędowym całego zdarzenia. Z jednej strony ?rozpala? swych animatorów, z drugiej sama staje się plastyczną materią tworzącą różnorodne, przestrzenne obrazy. Ekspresyjny taniec, popisy akrobatyczne, muzyka oraz magia ognia łączą się w jedno, tworzą niezwykle plastyczny, czasem sentymentalny obraz i sprawiają, że widzowie stają się świadkami swoistego rytuału.
Tytuł spektaklu zaczerpnięty z opowiadania Henryka Rzewuskiego ze słynną kwestią ducha „Pan tu, panie Pogorzelski, robisz swoje – a ja gorę!”

Spektakl powstawał przez kilka lat podczas podróży teatru na sycylijskie wyspy. Do dziś Teatr Akt w międzynarodowym gronie artystów współtworzy widowiska ogniowe w ramach festiwalu Teatro del Fuoco we Włoszech.

Reżyseria, choreografia ? kreacja zespołowa

Czas trwania ? 60 minut

Występują: Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Katarzyna Stefanowicz, Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski
Światło: Adam Sztorc

Spektakl w różnych wersjach oraz jego fragmenty były prezentowane na festiwalach w: Rzymie, Tokio, Palermo, Linz, Cividale del Friuli, Stromboli, Lipari, Oberhausen, Warszawie, Przasnyszu, Świdnicy.

Ja gore prezentowane w ramach Teatru na Obrzeżach współfinansowanego przez m. st. Warszawa.

wstęp wolny

Chick-Stick in Teatr Akt

The most lively spectacle of the Act will be presented in the Courtyard at 9 Łaziebna Street as part of the Theater on the Outskirts.

Chick-Stick – June 16th, 2023 21.00 – Teatr Akt

The play tells the story of finding the joy of life in the prosaic events of everyday life in a funny and perverse way. It is a light, sentimental story, which consists of humorous scenes and spectacular performances, an example of classic street art, rich in the play of fire, lights, good music and fast-paced action. Fire animation, expressive dance, colorful and dynamic images are interspersed with scenes showing a bit of nostalgia that appears with every well-lived moment. The performance is equally well received at prestigious theater festivals and in small towns. As in most performances, the actors of Teatr Akt use the universal language of the body, gestures and facial expressions.
Directed by Ambroży Pogorzelski
Featuring – Agnieszka Musiałowicz, Karolina Banaszek, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski, Krzysztof Skarżyński
Lighting by Adam Sztorc
Free entrance
The performance was created with the own funds of Teatr Akt.
Premiered 2005

Presented as part of the Theater on the Outskirts co-financed by the Capital City of Warsaw.

Płonące laski 4 w Teatrze na Obrzeżach

Najbardziej żywotny spektakl Aktu zaprezentowany zostanie na Dziedzińcu przy Łaziebnej 9 w ramach Teatru na Obrzeżach.

Płonące laski 4 16 czerwca 2023 godz. 21.00

Spektakl w zabawny i przewrotny sposób opowiada o odnajdywaniu radości życia w prozaicznych zdarzeniach dnia codziennego. To lekka, sentymentalna opowieść, na którą składają się humorystyczne sceny i efektowne popisy, przykład klasycznej sztuki ulicy, bogatej w grę ognia, świateł, dobrej muzyki i wartkiej akcji. Animację ognia, ekspresyjny taniec, barwne i dynamiczne obrazy przeplatają sceny ukazujące odrobinę nostalgii, która pojawia się wraz z każdą dobrze przeżytą chwilą. Spektakl przyjmowany jest równie dobrze na prestiżowych festiwalach teatralnych, jak i w małych miejscowościach. Podobnie, jak w większości przedstawień aktorzy Teatru Akt posługują się uniwersalnym językiem ciała, gestów i mimiki.
Reżyseria ? Ambroży Pogorzelski
Występują – Agnieszka Musiałowicz, Karolina Banaszek, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski, Krzysztof Skarżyński
Reżyseria świateł: Adam Sztorc
Wstęp wolny
Spektakl powstał ze środków własnych Teatru Akt.
Premiera 2005

Prezentowany w ramach Teatru na Obrzeżach współfinansowanego przez m. st Warszawa.


WSTĘP WOLNY!

Fantomy w Teatrze na Obrzeżach 21 maja godz. 20.30

Spektakl inspirowany powieścią ?Solaris? Stanisława Lema. Teatr Akt tworzy własną wariację teatralną opartą na motywach, ideach, a przede wszystkim obrazach snujących się w dziele. Wydobywa z niej przestrzenie kryjące się między słowami. Podchodzi do tematu z dystansem i lekkością.

Zwiastun: https://youtu.be/-k42U4RV6hQ
www.teatrakt.pl

Prezentowany w ramach Teatru na Obrzeżach współfinansowanego przez m.st Warszawa w Teatrze Akt przy Łaziebnej 9.

?Wyruszamy w kosmos, przygotowani na wszystko (?). Ze skromności nie wypowiadamy tego głośno, ale myślimy sobie czasem, że jesteśmy wspaniali. Tymczasem, tymczasem to nie wszystko, a nasza gotowość okazuje się pozą. Nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. ..
Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy?. Stanisław Lem ?Solaris?.

Teatr Akt wniósł do spektaklu wiele nowych pomysłów inscenizacyjnych, zbiorowe sceny teatru ruchu z oryginalnym wykorzystaniem prostych rekwizytów, taniec i akrobacje na maszcie chińskim, sugestywne projekcje video, muzykę z nowoczesnym, przestrzennym brzmieniem, wykonywaną na żywo. Wszystko zostało wypracowane podczas kilku miesięcy wspólnej pracy artystów nad projektem.

Występują: Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Katarzyna Stefanowicz, Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski, Antoni Borodziuk
Scenariusz, reżyseria ? Agnieszka i Tomasz Musiałowicz
Muzyka ? Dominik Strycharski
Współpraca scenograficzna ? Roman Woźniak
Współpraca plastyczna ? Anna Rudzińska
Projekcje ? Maciej Białek, Szymon Cieślak, Jakub Musiałowicz.
Realizacja światła ? Adam Sztorc

Majówka teatralna

Majówka teatralna to plenerowe wydarzenie kulturalne, które odbywa się cyklicznie na terenie Dzielnicy Praga-Południe od 2013 roku (najczęściej na Grochowie). W programie edycji 2023 znajdą wydarzenia z kręgu teatru plenerowego, cyrku, tańca i muzyki. Odbędą się w nowym miejscu na pograniczu Grochowa i Kamionka, tam gdzie jeszcze Majówka nie gościła. Będzie to STADION „PODSKARBIŃSKA” Z WEJŚCIEM NA ROGU ULIC DWERNICKIEGO I PODSKARBIŃSKIEJ.
Rozgośćcie się na zielonej trawce przynosząc koce, leżaki i dobry humor, żeby zanurzyć się w kulturalnej atmosferze.

PROGRAM W DNIU 20 MAJA

17.00-19.30 ANIMACJE TEATRALNO-CYRKOWO-SPORTOWO-TANECZNO-MUZYCZNE

GRY I ZABAWY NA ZIELONEJ TRAWIE

ANIMACJE Z LABIRYNTEM SYLWIA HANFF I MARTA SADKOWSKA
Labirynt jednościeżkowy to forma labiryntu ułożonego na ziemi, który składa się z pojedynczej ścieżki, tworzącej harmonijny wzór i zawsze prowadzącej do centrum. Nie ma w nim ślepych zaułków, ani trików. Ścieżka, po której się idzie jest dokładnie widoczna i daje poczucie bezpieczeństwa.
Badania dr Herberta Bensona z Harvardzkiej Szkoły Medycznej, wykazały, że przemierzanie ścieżki labiryntów jednościeżkowych ma dodatnie znaczenie dla zdrowia i psychiki człowieka. Labirynt jednościeżkowy to znakomite wszechstronne narzędzie. Służy zarówno do relaksu i integracji, jak i znakomitej zabawy dla dzieci i całych rodzin. W ramach programu przewidziane jest wspólne układanie labiryntu z kolorowych elementów, chodzenie i animacje w labiryncie.
Animacjom z labiryntem towarzyszyć będą działania plastyczne:: każdy uczestnik będzie mógł
namalować fantazyjny labirynt na kamieniach i innych materiałach. Każdy użytkownik będzie mógł wrócić do domu z własnoręcznie namalowanym obrazem labiryntu.

LEKCJE JOGI AGATA SOKÓŁ
Akademicka hatha joga opiera się na starodawnym indyjskim systemie jogi, oznaczającej dosłownie „ujarzemienie zmysłów”, i wzbogacona jest o współczesne zdobycze naukowe. Hatha joga jest jogą statyczną. Na zajęciach uczestnicy wykonają sekwencję asan połączonych z oddechem. Asany są pozycjami, w któych spróbujemy znaleźć rozluźnienie i wygodę zgodnie z ich celem. Zwrócimy uwagę na poprawność asan, ich prozdrowotny oraz relaksacyjny charakter. Uczestnicy nauczą się dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w asanach, wypracowując procesowe podejście do ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego. Praktyka wzmocni mięśnie, wydolność organizmu, ale także złagodzi objawy zmęczenia, stresu i wspomoże proces regeneracji organizmu. Zajęcia zakończone zostaną treningiem autogennym Schultza i relaksacją. Zajęcia mają charakter open level, poziom dostosowany zostanie do grupy, podawane będą łatwiejsze oraz trudniejsze warianty ćwiczeń. Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na doświadczenie i sprawność.

KLOWNADA CLAUDIA WAWRZYŃCZYK
W swojej pracy bazuje na technikach teatralnych, muzycznych i cyrkowych, z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.
Na Majówce zobaczymy ją w postaci Ciotki Rozalii.

MUZYKA I RUCH ANNA ŁUGOWSKA

FLAMENCO MAŁGORZATA MATUSZEWSKA
Taniec i rytm hiszpański to główne tematy animacji dla dorosłych i dzieci podczas Majówki. Animacje przeplatane szczyptą opowieści o sztuce tańca hiszpańskiego, muzyce i tradycji.

19.30 DUET SZYMCZAK/MAŁOLEPSZY-WARSZAWSKI FOLKLOR NA ŻYWO

20.30 SPEKTAKL PLENEROWY TEATRU AKT JA GORE
AGNIESZKA MUSIAŁOWICZ KAROLINA BANASZEK KATARZYNA STEFANOWICZ MACIEJ CZARSKI MAREK KOWALSKI BARTŁOMIEJ KUŹMA TOMASZ MUSIAŁOWICZ KRZYSZTOF SKARŻYŃSKI
ŚWIATŁO: ADAM SZTORC

Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości zainspiruje widowisko Teatru Akt.
Pierwotna, tajemnicza energia ognia jest kołem napędowym całego zdarzenia. Z jednej strony ?rozpala? swych animatorów, z drugiej sama staje się plastyczną materią tworzącą różnorodne, przestrzenne obrazy.
Ekspresyjny taniec, popisy akrobatyczne, muzyka oraz magia ognia łączą się w jedno, tworzą niezwykle plastyczny, czasem sentymentalny obraz i sprawiają, że widzowie stają się świadkami swoistego rytuału.
Tytuł spektaklu zaczerpnięty z opowiadania Henryka Rzewuskiego ze słynną kwestią „Pan tu, panie Pogorzelski, robisz swoje – a ja gorę!”

Spektakl powstawał przez kilka lat podczas podróży teatru na sycylijskie wyspy. Do dziś Teatr Akt w międzynarodowym gronie artystów współtworzy widowiska ogniowe w ramach festiwalu Teatro del Fuoco we Włoszech.
Reżyseria, choreografia ? kreacja zespołowa

W ostatnich latach był to najczęściej grany spektakl Akt-u.

TEATR AKT
Funkcjonuje w dziedzinie teatru ruchu, pantomimy, teatru wizualnego od 1989 roku. Jego działalność obejmuje spektakle sceniczne, widowiska plenerowe, akcje uliczne i środowiskowe.
Prezentuje swoje dokonania w Warszawie, Polsce i za granicami kraju. Najbardziej znany jest ze swoich występów plenerowych, które rozpoczął w 1993 roku i które do dzisiaj są znakiem firmowym Akt-u.
Ze swoimi występami teatr odwiedził prawie wszystkie festiwale teatrów ulicznych w Polsce, był częścią „outdoorową” wielu wydarzeń teatralnych i kulturalnych.
Pozyskanie w 2010 roku lokalu na Olszynce Grochowskiej i jego adaptacja otworzyło możliwości zwiększenia aktywności kulturalnej Teatru na terenie Warszawy. Nowa siedziba umożliwiła powstawanie i prezentacje spektakli scenicznych ( scena ) i plenerowych ( pokazy na dziedzińcu przed siedzibą ). Intrygująca lokalizacja dała impuls twórczy zespołowi do tworzenia akcji i wydarzeń środowiskowych, związanych z okolicą ( Plaża Kozia Górka, Legendy Olszynki ).

Ideą całego wydarzenia jest prezentacja zjawiska teatru plenerowego mieszkańcom Pragi-Południe i Warszawy. To okazja do pokazania działalności lokalnego Teatru Akt i zaprzyjaźnionych artystów w nowej lokalizacji i popularyzacja twórczości kwitnącej na grochowskiej Koziej Górce.

Działania w plenerze zgodnie z zasadą teatru ulicznego- egalitarnością – skierowane będą do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystkie wydarzenia będą dostępne dla osób mających utrudniony dostęp do kultury ( działania w plenerze wstęp wolny ).

Majówkę teatralną współfinansuje m.st Warszawa Dzielnica Praga-Południe.
Organizator: Teatr Akt

Animacje Majówki teatralnej fot. Sylwia Zawadzka

Spektakl Ja gore Teatru Akt fot. Sylwia Zawadzka

Płonące laski 4 odwołane

Spektakl Płonące laski 4 w dniu 6 maja 2023 o godz. 20.00 na Dziedzińcu Teatru Akt ze względu na warunki pogodowe jest odwołany. Wkrótce podamy nowy termin prezentacji.

AKTualności maj 2023

Na rozpoczęcie prezentacji plenerowych w maju 2023 roku przygotowaliśmy dla Państwa parę spektakli ulicznych, które odbędą się w Warszawie (Podróżnicy i Płonące laski 4). Następnie zaprosimy na Majówkę teatralną na pogranicze Grochowa i Kamionka, gdzie pokażemy Ja gore. Prezentacje teatralne uzupełnią działania edukacyjne w ramach Grochowa Grochowa w siedzibie teatru.

https://preview.mailerlite.com/d2b4e0j3w7/2203981686687929360/u5v9/

Majowe Płonące laski 4

Najbardziej żywotny spektakl Aktu Płonące laski 4 zaprezentowany zostanie w Warszawie dwukrotnie na początku maja.

Pierwszy spektakl odbędzie się 5 maja o godz. 20.00 na Placu przed Kulturoteką w Radości 9 (ul. Powojowa 2), drugi 6 maja o 20.00 na Dziedzińcu Teatru ( ul. Łaziebna 9 ).
Grywany z powodzeniem na prestiżowych festiwalach, jak i w małych miasteczkach. Impulsem do stworzenia były pokazy ogniowe widziane na ulicach, imprezach, festiwalach. Zawsze brakowało w nich dramaturgii i odrobiny teatru, stąd myśl, żeby poznać techniki manipulacji płonącymi przedmiotami i włożyć je w akcję teatralną.
Spektakl w zabawny i przewrotny sposób opowiada o odnajdywaniu radości życia w prozaicznych zdarzeniach dnia codziennego. To lekka, sentymentalna opowieść, na którą składają się humorystyczne sceny i efektowne popisy, przykład klasycznej sztuki ulicy, bogatej w grę ognia, świateł, dobrej muzyki i wartkiej akcji. Animację ognia, ekspresyjny taniec, barwne i dynamiczne obrazy przeplatają sceny ukazujące odrobinę nostalgii, która pojawia się wraz z każdą dobrze przeżytą chwilą. Spektakl przyjmowany jest równie dobrze na prestiżowych festiwalach teatralnych, jak i w małych miejscowościach. Podobnie, jak w większości przedstawień aktorzy Teatru Akt posługują się uniwersalnym językiem ciała, gestów i mimiki.
Reżyseria ? Ambroży Pogorzelski
Występują – Agnieszka Musiałowicz, Karolina Banaszek, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski, Krzysztof Skarżyński
Reżyseria świateł: Adam Sztorc
Wstęp wolny
Spektakl powstał ze środków własnych Teatru Akt.
Premiera 2005

Krótki film prezentujący spektakl:
http://www.youtube.com/v/poKdlN1oMAM
Prezentacje na festiwalach:
Pflasterspektakel – Linz/Austria; Viathea – Goerlitz/Niemcy; Iblabuskers ? Ragusa/Włochy; Sztuka Ulicy – Warszawa, Festiwal w Krakowie, Festiwal w Brnie/Czechy; Festiwal Stadtvewaltung- Ieper/Belgia; Sakud – Pula/Chorwacja; Sermuksnis ? Klaipeda/Litwa; Golden Lion ? Lwów/Ukraina, Czarna Offca-Warszawa, Na obrzeżach -Mazowsze, Karawana Europa-Mazowsze, Arkady Sztuki-Warszawa i wielu, wielu innych uroczych miejscach.
www.teatrakt.pl

Prezentowany w ramach Teatru na Obrzeżach współfinansowanego przez m. st Warszawa.

Grochów Grochów w Teatrze Akt

21 marca o 19.00 i w każdy następny wtorek zapraszamy na teatralne spotkania Grochowa Grochowa w siedzibie Teatru Akt przy Łaziebnej 9
Fundamentem warsztatów jest teatr ruchu korzystający z doświadczeń pantomimy, stylu tańca butoh, kontakt improwizacji, elementów sztuk walki, działań plastycznych i muzycznych.
W latach 2023?2025 formuła Grochowa Grochowa będzie ciągle otwarta, a dla dotychczasowych i początkujących uczestników przygotujemy nowe formy aktywności artystycznej związane z teatrem plenerowym (2023), teatrem plastycznym z animacją lalek (2024) oraz teatralną operetką (2025).

Grochów Grochów współfinansuje m. st. Warszawa.

Grochów Grochów to program artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu teatru ruchu połączony z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.
Nawiązuje do najciekawszych zjawisk teatru działającego poza nurtem oficjalnym w Polsce w XX i XXI wieku. Inspiruje nas konwencja teatru offowego, autorskiego, pozainstytucjonalnego, którego ideę staramy się przekazać uczestnikom warsztatów. Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, ten Grochów to kraina uniwersalna, podobna do
kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.
Stąd też powstanie takich spektakli jak Grochów Grochów 2015?2016 ( wspomnienia z młodości wplecione w realia starego Grochowa ), Sted go 2017 ( inspirowany życiopisaniem Edwarda
Stachury, tworzącego na Grochowie ), Grochowska dell’arte 2018 (etiudy pantomimiczne osadzone w realiach współczesnych ), film Odbicia 2020 ( inspirowany książką fotograficzno?poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochowa), Pegaz dęba 2021 ( na motywach panoptikum poetyckiego Juliana Tuwima) i Mutacja_22 ? collage poprzednich spektakli .

Więcej o Grochowie Grochowie na stronie: http://nakoziejgorce.manifo.com/grochow-grochow,
https://teatrakt.pl/edukacja/ , https://www.facebook.com/teatr.grochow.grochow
Filmy i trailery ze spektakli dostępne na stronie
https://www.youtube.com/@grochowgrochow/videos i
https://www.youtube.com/@teatrakt/videos

wstęp wolny

Planeta róż i Kwiaty zła w Teatrze na Obrzeżach

Na rozpoczęcie prezentacji w 2023 roku w Teatrze na Obrzeżach w siedzibie przy Łaziebnej 9 przygotowaliśmy dla Państwa cykl marcowych spektakli scenicznych.

Spektakle Teatru Akt są spektaklami wizualnymi bez słów bazującymi na teatrze ruchu, pantomimie, teatrze ciała, tańcu, cyrku, plastyce. Oparte są na literaturze, choć trudno powiedzieć, że są „ilustracją tekstu”. Można powiedzieć, że powstały na styku tekstu i skojarzeń z nim w postaci obrazów, wizji, które ostatecznie wpływają na temat i tworzą odbicie od literackiego pierwowzoru.

Planeta róż 4, 5, 11, 12 marca godz. 19.00 kup bilet

Kwiaty zła 18, 19, 25, 26 marca godz. 19.00 kup bilet

Teatr Akt Planeta róż
Teatr Akt Planeta róż fot. Sylwia Zawadzka

?Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu?
Antoine Saint-Exupery

Teatr Akt Kwiaty zła
Teatr Akt Kwiaty zła fot. Sylwia Zawadzka

„A do płuc nam w oddechu gość niepostrzeżony –
Śmierć, jak strumień ukryty z głuchą skargą wpada”
Charles Baudelaire

Spektakle dostępne dla widzów od lat 12.

Bilety w cenie 30zł do nabycia przed spektaklami ( płatność gotówką) i na platformach biletowych.

Teatr na Obrzeżach współfinansuje m.st Warszawa.

fot. Sylwia Zawadzka

Premiera Grochowa Grochowa Mutacja_22 w Teatrze Akt

Premierowe spektakle Mutacja_22 Trupy Incydentalnej Grochów Grochów działającej od 2015 roku w ramach Teatru Akt.

Spektakle w dniu 3 grudnia o godz. 16.00 i 19.00 przy Łaziebnej 9.

Grochów Grochów Mutacja_22

wstęp wolny

Wystąpią:

Mirella Kurkowska, Anna Dymowska, Anna Ładno, Dorota Mrozowicka, Ada Lisewska, Claudia Wawrzyńczyk, Monika Kowalska, Mirek Barbachowski, Dominik Muraszko, Mariusz Kaleta, Amok Choreomaniak

Muzyka: Robert Jędrzejewski

Światło: Krzysztof Skarżyński

Opieka artystyczna: Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Agnieszka Musiałowicz

Grochów Grochów to program artystycznej edukacji w formie spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu teatru ruchu połączony z prezentacjami spektakli w siedzibie Teatru Akt.
Do tej pory w działalności Grochowa Grochowa ważny był kontekst lokalny, stąd też powstanie takich spektakli jak Grochów Grochów 2015-2016 ( wspomnienia z dzieciństwa i młodości wplecione w realia starego Grochowa ), Sted go 2017 ( inspirowany życiopisaniem Edwarda Stachury, tworzącego na Grochowie ), Grochowska dell’arte 2018 (etiudy pantomimiczne osadzone w realiach współczesnych ), film Odbicia 2020 ( inspirowany książką fotograficzno-poetycką autorstwa Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha Odbicia Grochowa), Pegaz dęba 2021 ( na motywach panoptikum poetyckiego Juliana Tuwima) . Lecz ten Grochów to także kraina uniwersalna, podobna do kantorowskiego Wielopola, które nie było konkretnym miejscem, lecz mityczną krainą dzieciństwa.
W 2022 roku powróciliśmy do tej krainy w odniesieniu do wersji minionych spektakli, przerabiając je i modyfikując, uzyskamy nowe dzieło sprawdzając: co zmieniło się w życiu i teatrze dla uczestników spotkań, co wniosą nowi uczestnicy, co pozostało najbardziej żywe ze spuścizny Grochowa Grochowa. Powtórzeniu przypiszemy właściwości metafizyczne, będzie to próba powtórzenia aktu stwarzania. Ślad, pozostawiony przez od-twórców będzie różnił kopie od pierwowzorów, gdyż doskonałe kopie w życiowej praktyce nie pojawiają się nigdy. Pierwowzory stracą pozycję dominującą, w rezultacie znacząc tyle samo, albo i mniej, co ich obecna realizacja, odbicie i cień.
W pozornym akcie powtórnego stwarzania pojawi się możliwość dotknięcia przedmiotu powtórzenia i odkrycia tajemnicy kreacji w aspekcie indywidualnym.
Mutacja_22 to esencja spektakli „Grochowa Grochowa”, „Steda go”, „Pegaza dęba”, literackich inspiracji grochowskich: Edward Stachura, Andrzej Stasiuk, Stanisław Wyspiański i klimatu Koziej Górki, gdzie wszystko się zaczęło.

Spektakl Mutacja_22 współfinansuje m.st Warszawa.

fot. Sylwia Zawadzka

Taniec Wampirów na Halloween

Mimo, iż Halloween już za nami, to my jeszcze przez chwilę zostajemy w mrocznym klimacie. Pałacowe duchy, straszne historie, tańczące kościotrupy – to wszystko działo się w Pałacu Domaniowskim na zaproszenie firmy Ingram Micro. Zobaczcie jak było!

Ananke w Teatrze Akt

Gościnna prezentacja spektaklu Ananke w Teatrze Akt przy Łaziebnej 9 w dniu 11 listopada o godz. 16.00 i 19.00

Spektakle zostaną zaprezentowane w ramach wydarzenia „Szlakiem powstania listopadowego” współfinansowanego przez m.st Warszawa.

Wstęp wolny.

„Szlakiem powstania listopadowego” to prezentacja spektaklu teatru wizualno-muzycznego oraz realizacja warsztatów korzystających z metod pedagogiki teatru i dramy ulokowanych  w bliskim sąsiedztwie warszawskich miejsc bitew powstania listopadowego. Celem niniejszego projektu jest przywołanie wątków historii z lat 1830-1831 oraz „Warszawianki” Stanisława  Wyspiańskiego za pomocą nowoczesnych, świeżych i impresyjnych pozasłownych środków.

Zaprezentowany będzie spektakl ANANKE, nawiązujący do twórczości Stanisława Wyspiańskiego, głównie jego debiutu teatralnego „Warszawianki”, dramatu rozgrywającego się w drugim dniu bitwy o Olszynkę Grochowską. W tym dramacie oczekiwania, bezsłownym dramacie losu najważniejszy jest nastrój potęgowany przez muzykę i minimalną, oryginalną scenografię,  wzorowaną na witrażach Stanisława Wyspiańskiego uzupełnioną przez elementy natury.

W naszej interpretacji dramatu występują paralelne treści i techniki teatralne, zbieżne z wizją teatralną Wyspiańskiego. Koncentrujemy się na wątku „zwykłych ludzi” zaplątanych w historię. W listopadowy wieczór w dworku grochowskim w drugim dniu bitwy o Olszynkę oczekująca na powrót narzeczonego Maria spotka się ze Starym Wiarusem i zbłąkanym duchem Józefa Rudzkiego. Partytura działań aktorskich oparta na ruchu, tańcu, plastyce i muzyce (teatr poza słowami) służyć będzie postaciom noszących piętno halucynacji, wizji i fantasmagorii. W pełnym napięcia dramacie losu, przeznaczenia ANANKE istotną rolę odgrywa nastrój żałobny i smutny, podkreślony delikatnie kolorowymi witrażami i skromnymi kostiumami wykonawców.

W tej tonacji, dopasowanej do nowoczesnych tworzyw spektaklu teatralnego, rozegra się dramat losu na dwóch płaszczyznach: poszczególnych jednostek i zbiorowy dramat całego narodu. Podobnie jak u Stanisława Wyspiańskiego nasz inscenizacja „Warszawianki” włącza się w dyskusję o roli pamięci historycznej w świadomości współczesnych pokoleń Polaków.

Spektakl ANANKE powstał dzięki współpracy Marka Kowalskiego z Teatru Akt, Anny Ługowskiej ze Sztuki Ciała i kompozytora Roberta Jędrzejewskiego. Jest syntezą technik teatru fizycznego i teatru  tańca butoh przenikniętych muzyką elektroakustyczną z elementami improwizacji. Do tej pory spektakl miał pięć prezentacji: dwie premierowe w sali Teatru Akt (listopad 2020), dwie odsłony plenerowe w opuszczonym domu na Olszynce Grochowskiej (maj 2021) i w Domu Kultury „Wygoda” (listopad 2021).

Ananke trailer https://youtu.be/pE3Bn1TU_bs

https://www.facebook.com/ananke2020

https://www.facebook.com/events/478026324354110

Uzupełnieniem i pogłębieniem spektaklu będą warsztaty „WARSZAWIANKA – ANEKS” prowadzone przez Monikę Rejtner. Realizowane będą w każdej lokalizacji dla zorganizowanych grup (4 warsztaty dla ok. 20 osób). Dodatkowy warsztat odbędzie się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ulicy Strażackiej 8 listopada o godz. 8.00

Na ich program złożą się działania animacyjne oparte na pedagogice teatru i aktywnościach dramowych. Celem warsztatu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy na temat warszawskich wątków powstania listopadowego i samej „Warszawianki” Wyspiańskiego i jej recepcji. Utwór „Warszawianka” i jego inscenizacja będą punktem wyjścia do rozważań na tematy dotyczące przetwarzania, reaktywowania, przepisywane na nowo warszawskiej historii i szukania w niej wątków znaczących dla jej dzisiejszej tożsamości i

manifestacji bliskiego każdemu pokoleniu dążenia do wolności.

Założeniem warsztatu jest wykorzystanie metod aktywizujących do tworzenia na bazie wątków z utworu własnych wypowiedzi twórczych i uruchomienie osobistego stosunku do odległych już historycznie wydarzeń a przy okazji przekazanie wiedzy historycznej i teatrologicznej, w tym przygotowanie widzów do odbioru spektaklu opartego na środkach niewerbalnych. W wyniku warsztatów powstanie także instalacja, na którą będą się składać zdjęcia, kolaże, przedmioty, rzeźby, elementy plastyczne, ensamble oraz krótkie opisy jak te prace powstały i czym były inspirowane.

SZLAKIEM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

10.11.2022 MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ELEKTORALNA 12

19.00 SPEKTAKL ANANKE

20.00-22.00 WARSZTAT WARSZAWIANKA

11.11.2022 TEATR AKT ŁAZIEBNA 9

16.00 I 19.00 SPEKTAKL ANANKE

12.11.2022 WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

 FILIA FALENICA WALCOWNICZA 2

17.00 SPEKTAKL ANANKE

18.00-20.00 WARSZTAT WARSZAWIANKA

13.11.2022 DOM KULTURY ?WYGODA?

KONIECPOLSKA 14

17.00 SPEKTAKL ANANKE

18.00-20.00 00 WARSZTAT WARSZAWIANKA

Płonące laski 4 na Plenerze teatralnym w Zielonce

W sobotę 24 września 2022 o 19.00 zagramy Płonące laski 4 w Zielonce ( plener Ośrodka Kultury i Sportu Łukasińskiego 1/3 ). Od tego spektaklu zaczynaliśmy plenerowe pokazy w Zielonce w roku 2006 i z przerwami gramy do dzisiaj.

Mamy nadzieję, że z 4 płonącymi laskami będzie jak z winem?

A lato żegnamy tylko teatralnie?

Zapraszamy !!!

Spektakl Płonące laski 4 sfinansowany z budżetu Miasta Zielonka w ramach zadania Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji – plener teatralny w Zielonce.

https://www.facebook.com/events/1787373118266854