Przejdź do głównej treści

May

29.05

sunday

14:00

Pudernice i Pantalony / Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

June

03.06

friday

19:00

In Blue / Oleśnica

04.06

saturday

15:00

Parada Syrenki / Warszawa, Krakowskie Przedmieście

05.06

sunday

19:00

In Blue / Pacanów

12.06

sunday

21:00

Fantomy, Festiwal Walizka w Łomży

12.06

sunday

12:00

Tolkienada / Radość

14.06

tuesday

21:00

Poza czasem / Suwałki

18.06

saturday

21:00

Poza czasem / Pałac Pod Blachą, Warszawa

24.06

friday

20:00

Ja gore / Noc Kupały w Radości, Warszawa

25.06

saturday

21:30

Ja gore / Gorzów Wielkopolski

25.06

saturday

22:00

Wianki / Park Fontann, Warszawa

26.06

sunday

21:30

Ja gore / CK Agora, Wrocław